Actie 5G Aansprakelijkstelling

Act 4 Freedom

Stichting

Actie 5G Aansprakelijkstelling

GREAT MEN THAT WARNS US, LISTEN CAREFULLY...

Actie 5G Aansprakelijkheid!


Wilt u ook geen proefkonijn zijn van het nieuwe 5G-netwerk dat u van uw privacy berooft en mogelijk schadelijke effecten heeft op uw lichaam en geest?

De oplossing: Stel de directeuren van de telecomproviders en politici aansprakelijk en biedt hen een verbintenis (contract) aan met een maximale dagvergoeding van € 2.000,- per dag, per overtreding. Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation. 


Als u zich opgeeft voor een geneesmiddelenonderzoek in een kliniek, dan zijn de resultaten en bijwerkingen van de te testen medicijnen nog niet bekend. U krijgt dan voor uw deelname als proefpersoon ook een dagvergoeding… 

Claim uw rechten. Zonder uw wilsverklaring (Art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (Art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen u gepleegd met recht op een schadevergoeding (Art. 6.162 BW). 


De Nationale Bond Overheidszaken stelt u in staat om eerst de telecomproviders en de politiek hardhandig op de vingers te tikken.

De overheid heeft nog geen besluit genomen op welke datum de frequenties geveild gaan worden, zie Nota mobiele communicatie. Wegens het succes van de vele aanmeldingen en doordat de overheid nog geen besluit heeft genomen kunt u zich voorlopig nog aanmelden. ( dit gezien we niemand uit willen sluiten en nog dageljks verzoeken krijgen van mensen die mee willen doen )


Planning veiling 5G frequenties

Nederland wil conform afspraken binnen de EU voor 30 juni 2020 daadwerkelijk veilen. Begin 2022 volgt de veiling van de 3,5 Gigahertz frequentieband. Boven de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle is deze band nu nog in gebruik voor het satellietcommunicatie interceptiestation van de inlichtingendiensten in Burum. Het kabinet maakte daarom 05 december 2019 ook bekend dat de beoogde internationale oplossing in principe haalbaar is en dat deze frequentieband per september 2022 al beschikbaar kan komen voor mobiele communicatie zoals 5G. Zie verder "Consultatie Nederlandse veiling snelle mobiele communicatie gestart" - Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)


Wilt u ook deelnemen aan de actie 5G Aansprakelijkstelling?


Met een eenmalige bijdrage van € 29 neemt je deel aan onze 5G actie.


Meer weten of deelnemen? ga dan snel naar de actiepagina bij de Nationale Bond Overheidszaken.
Act 4 Freedom Foundation.org

ACT 4 FREEDOM Copyright @ All Rights Reserved